Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Bùi Thị Xuân
Thứ ba, 14/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 2344

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường

Công khai thông tin cơ sở vật chất theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Phòng máy tính 1

Phòng máy tính 3

Phòng học của lớp

Phòng giáo viên

Phòng STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Math)

Thư viện

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87