Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Bùi Thị Xuân
Thứ tư, 3/3/2021, 13:28
Lượt đọc: 1221

Ma trận đề Kiểm tra thường xuyên môn Toán (tuần lễ 01/3 - 06/3/2021)

Ma trận đề Kiểm tra thường xuyên 3 khối môn Toán (tuần lễ 01/3 - 06/3/2021)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN MÔN TOÁN KHỐI 11
HỌC KỲ II * NĂM HỌC 2020 – 2021
Tuần lễ: 01/03/2021 – 06/03/2021 * Tự luận 5 câu – 30 phút
CHƯƠNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO TỔNG
NỘI DUNG SL NỘI DUNG SL NỘI DUNG SL NỘI DUNG SL
Giải tích Giới hạn dãy số 1 Giới hạn dãy số 1 2
Giới hạn hàm số 1 Giới hạn hàm số 1 Giới hạn hàm số 1 3
TỔNG
TOÀN BÀI
2 2 1 0 5

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN MÔN TOÁN KHỐI 10
HỌC KỲ II * NĂM HỌC 2020 – 2021
Tuần lễ: 01/03/2021 – 06/03/2021 * Tự luận 5 câu – 40 phút
CHƯƠNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO TỔNG
NỘI DUNG SL NỘI DUNG SL NỘI DUNG SL NỘI DUNG SL
Đại số Bất pt bậc hai 1 ẩn 1 1
Bất pt quy về bậc hai 1 Bất pt quy về bậc hai 1 2
Hệ bất pt 1 ẩn 1 1
Tam thức bậc hai
không đổi dấu trên R
1 1

Tác giả: Nguyễn Duy Tâm

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86